Система якості ПАТ "КССРЗ" PDF Печать E-mail

СИСТЕМА  ЯКОСТІ

Якість – щит, що захищає безпеку та здоров'я людини, стабільність навколишнього середовища.

Стратегія ПАТ «КССРЗ» спрямована на постійне підвищення якості продукції, що виробляється і послуг, що надаються, які обрані як ключові і впливають на задоволеність споживачів, прибуток та положення підприємства на ринку продукції, що випускається.

Керівництво підприємства прийняло на себе відповідальність і зобов'язання про надання споживачам гарантованої якості продукції, в зв'язку з цим в 1999 р. розроблено зображення індивідуального знака для товарів і послуг (товарного знака), якийй зареєстрований Державним департаментом інтелектуальної власності, свідоцтво №22239 від 07.04.1999г.

 alt

Зображення знаку для товарів та послуг ПАТ "КССРЗ"

     

Історична довідка. Товарні знаки в якості засобів індивідуалізації стали використовуватися ще багато століть тому. Стародавні майстри намагалися позначати свої вироби певним чином для того, щоб в подальшому їх можна було відрізнити без особливих зусиль. Приблизно 5000 років до нашої ери, на глиняний посуд наносилися спеціальні позначення, які і є прообразами сучасних товарних знаків. У стародавньому Римі маркували цеглу, на якій карбувалась інформація про дату виробництва та виробника, в результаті чого виробник в повній мірі відповідав за ту будівлю, яка була побудована з його цегли.

 

Відповідальність, за прийняті перед споживачами зобов'язання організації, спирається на розроблену і впроваджену систему управління якістю (СУЯ), що відповідає вимогам міжнародних стандартів серії ISO 9000. У 2006 році відповідність СМЯ міжнародному стандарту ISO 9001: 2001 було підтверджено міжнародними організаціями:

  • знаки відповідності 1,2 - асоціації по сертифікациї "Руський Регістр" (Санкт-Петербург);
  • знак відповідності 3 – Регистр судноплавства України
 alt alt  alt   alt alt
 2  3 5

У 2009р. відповідність СМЯ міжнародному стандарту  ISO 9001:2008  підтверджено:

  • знак відповідності 4 - ЗАТ "Регіональне Управління в Україні Російського Морского Регістру Судноплавства" (Одеса). Сертификат №09.091.180;
  • знак відповідності 5 - Регістром суноплавства України. Сертификат № 31-161-09.

Процеси СУЯ організації включають не тільки всі стадії життєвого циклу продукції. СМЯ організації також охоплює ті процеси, на які не поширюються обов'язкові вимоги ISO 9001: 2015, такі як фінансово-економічний менеджмент, менеджмент охорони праці та навколишнього середовища, менеджмент культури виробництва і т.п.

 

Історична довідка. Першим етапом розвитку документованих систем якості була система Тейлора (1905р.). Вона полягала у встановленні інженерних вимог до якості продукції у вигляді технічних і виробничих норм (полів допусків), а робочі лише зобов'язані були їх виконувати. Для забезпечення функціонування системи Тейлора були введені фахівці - технічні контролери. Система мотивації передбачала штрафи за дефекти і брак. Система навчання зводилася до професійного навчання користування персоналом вимірювальним і контрольним устаткуванням.

В результаті перевірки системи управління якості ПАТ "Київський суднобудівний судноремонтний завод" була визнана "Українським судноплавним регістром" такою, що відповідає стандарту ISO 9001-2015.

 

Обновлено 23.09.2021 08:25